Bilimsel Çalışmalar

Yazı Index
Bilimsel Çalışmalar
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Sayfa 6
Sayfa 7
 
Çeviriler
 
1- Kaynak K
Timusun primer tümörleri
Güncel Cerrahi Tedavi Çev ed  Erguney S, Çiçek Y
Current Surgical Therapy  JL Cameron 
Tıp Kitapçılık Ltd.Şti, 2001; 684 -692
 
2- Kaynak K
Popliteal ve femoral arter anevrizmaları Güncel Cerrahi Tedavi Çev ed  Erguney S, Çiçek Y                                   Current Surgical Therapy  Sixth edition JL Cameron 
Tıp Kitapçılık Ltd.Şti, 2001; 723-729
                                                      
3- Kaynak K
Enfekte vasküler greft
Güncel Cerrahi Tedavi Çev ed  Erguney S, Çiçek Y
Current Surgical Therapy Sixth edition JL Cameron 
Tıp Kitapçılık Ltd.Şti, 2001; 792-795,
 
4- Kaynak K
Alt ekstremitenin Variköz damar hastalığı
Güncel Cerrahi Tedavi Çev ed  Erguney S, Çiçek Y
Current Surgical Therapy  Sixth edition JL Cameron 
Tıp Kitapçılık Ltd.Şti, 2001; 859-865
 
5-Kaynak K
Göğüs Duvarı, Plevra, akciğer, Mediastinum (Bölüm 16)
Cerrahi prensipleri el kitabı çev ed: Özçelik MF
Principles of Surgery  Ed: Schwartz SI
Nobel Tıp Kitapevleri 2002,431-462
 
6- Kaynak K
Arteriyel hastalıklar (Bölüm 20)
Cerrahi prensipleri el kitabı çev ed: Özçelik MF
Principles of Surgery  Ed: Schwartz SI
Nobel Tıp Kitapevleri 2002,517-524
 
7- Kaynak K
Venöz sistem anatomisi (Bölüm 21)
Cerrahi prensipleri el kitabı çev ed: Özçelik MF
Principles of Surgery  Ed: Schwartz SI
Nobel Tıp Kitapevleri 2002,525-532
 
8-Kaynak K
Cerrahi ve Anestezi
Kanın Klinik Kullanımı el kitabı çev ed:Ar M.C.,Bilgen H.,Utku T.
The Clinical use of blood:Handbook WHO 2001
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Transfüzyon Komitesi
İstanbul 2005