Bilimsel Çalışmalar

Yazı Index
Bilimsel Çalışmalar
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Sayfa 6
Sayfa 7
 
Tez Danışmanlığı
 
1. İzole Sıçan Kalplerinde St Thomas Hastanesi Kardiyoplejik Solüsyonuna
Fosfodiesteraz III İnhibitörlerinin  eklenmesinin kardiyoprotektif etkileri
Kalp ve Damar Cerrahisi UzmanlıkTezi  24.08.2000
Dr Said Burhani
 
2. Akciğer Kanserinde oksidatif Hasarın rolü ve antioksidan kapasite
Göğüs Cerrahisi Uzmanlık Tezi 2001
Dr Sabri Topdağ
 
3. Akciğer kanserinde serum ve dokuda eser element değişimlerinin incelenmesi
Göğüs Cerrahisi Uzmanlık Tezi
Dr. Özkan Demirhan 2002
 
4. Akciğer transplantasyonunda Wısconsin Üniversitesi solusyonuna
İloprost veya N-asetil sistein eklenmesinin
donör akciğer iskemisini azaltmadaki rolü (Deneysel Çalışma)
Göğüs Cerrahisi Uzmanlık Tezi
Dr.Ahmet Demirkaya 2003
 
5. Evre I Epidermoid karsinomlarda otokrin motilite faktör reseptörünün sağkalım üzerine etkisi
Göğüs Cerrahisi Uzmanlık Tezi
Dr.Berrak Alagöz 2004
 
6. İzole Tavşan Akciğer modelinde  Universty of Wisconsin solüsyonuna aprotinin eklenmesinin donör
akciğer iskemi-reperfüzyon hasarındaki rolü-deneysel çalışma
Göğüs Cerrahisi Uzmanlık Tezi
Dr.Ezel Erşen 2005
 
7. İzole tavşan akciğer modelinde reperfüzyon akımındaki değişimin donör
akciğer iskemi reperfüzyon hasarına etkileri
Göğüs Cerrahisi Uzmanlık Tezi
Dr. Fatma Şimşek 2008
 
8. Tavşan mediasteninde cerrahi sonrası adhezyonu engellemek için
Sodyum Hyalüranat ve Karboksimetilselüloz Membran (Seprafilm)
ile doku arası bariyer oluşturulması-Deneysel Çalışma
Dr. Ali Murat Akçıl