Bilimsel Çalışmalar

Yazı Index
Bilimsel Çalışmalar
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Sayfa 6
Sayfa 7
 
İDARİ GÖREVLERİ
 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı           2001
 
 
 
KOMİSYON /KORDİNATÖRLÜK
 
Transfüzyon komitesi
Dönemlerarası koordinasyon kurulu
 
Ulusal bilimsel dergilerde
 
a) Editörlük
Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi
 
b) Yayın kurulu üyeliği                                                                                                               
Solunum Dergisi
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi
 
 
c) Hakemlik
 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi
Solunum Dergisi
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi
Fleboloji Dergisi
Uludağ  Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi